Handboek Wormen bij paarden

 34,95

Het meest complete naslagwerk over wormen, mestonderzoek en wormpreventie voor paarden in het Nederlands. Met de toenemende wormresistentie is het voor iedere paardeneigenaar een must om te weten wanneer ontworming nodig is, met welk ontwormingsmiddel en hoe preventieve maatregelen te nemen zijn. Het rijk geïllustreerde boek beschrijft uitgebreid hoe zelf mestonderzoek thuis uit te voeren is. Voor veterinair deskundigen bevat het boek de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en speciale mestonderzoekmethoden stap voor stap uitgelegd.

Handboek Wormen bij paarden | Ciska Ketelaar | 200 pagina’s | Hardcover | ISBN 978-3-00-059725-1

Paarden zijn nooit wormvrij. Juist het vele blind ontwormen heeft geleid tot wormresistentie. De meeste paarden (80%) hebben geen ontworming nodig. Elk paard en elke stal zijn uniek, waardoor de aanpak voor wormpreventie ook telkens anders is.
Dit boek biedt kennis over wormen, worminfecties, preventieve maatregelen, ontwormingsmiddelen, wormresistentie en mestonderzoek.
Met deze kennis kun je zelf mestonderzoek doen en alleen ontwormen als dat nodig is. Met preventieve maatregelen zijn toekomstige worminfecties te verlagen.

Voor paardeneigenaar, dierenarts(assistent) en paraveterinair bevat dit boek de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en speciale mestonderzoekmethoden stap voor stap uitgelegd.

Ciska Ketelaar (1964) is chemisch ingenieur en veterinair natuurgeneeskundige. Ze is eigenaar van Mesttest.com en webshop FECtest.com.  Samen met haar man, dr. Klaas van Gorp (1965), geeft ze scholing over wormpreventie en mestonderzoek aan paardeneigenaren, stalhouders, paardenprofessionals en dierenartsenpraktijken. Hun missie is om paarden gezond te houden  en wormresistentie te vertragen.

Het Handboek Wormen bij paarden heeft vijf delen:

1 Over wormen bij paarden.

2 Wormpreventie.

3 Aan de slag met mestonderzoek.

4 Wormen en eitjes herkennen.

5 Toekomst van wormmanagement.

Deel 1 – Over wormen bij paarden

  • Het ontstaan van ontwormingsmiddelen en hoe vroeger ontwormd werd.
  • Hoe worminfecties ontstaan, welke paarden het meest vatbaar zijn en welke situaties de wormdruk beïnvloedt.
  • De beschrijving van de wormsoorten (kleine- en grote bloedworm, spoelworm, lintworm, aarsworm, veulenworm, paardenhorzel, leverbot, longworm, nekworm, maagworm, haarworm) met hun levenscyclus, ziektebeeld, diagnose en behandeling.
  • Welke ontwormingsmiddelen verkrijgbaar zijn, hoe ze werken en welke wormen ze doden.
  • Hoe wormresistentie ontstaat, welke wormsoorten resistent zijn tegen welke ontwormingsmiddelen en hoe de wormresistentie te meten is.

Deel 2 –  Wormpreventie

  • Het veranderende ontwormbeleid van preventief naar selectief ontwormen en hoe selectief ontwormen de wormresistentie vertraagt.
  • Het juist ontwormen met het wegen of schatten van het paardengewicht. Hoe om te gaan met het ontwormen van drachtige merries en veulens. Welke complicaties na het ontwormen kunnen ontstaan.
  • Waarom mestonderzoek met selectief ontwormen worminfecties niet volledig voorkomt en of een jaarlijkse blinde ontworming nodig is.
  • Het weidemanagement is naast mestonderzoek en selectief ontwormen erg belangrijk in de strijd tegen wormen. Om te bepalen wanneer het maaien en slepen het beste is, is een inzicht in hoe bloedwormen op het weiland overleven nodig, wanneer de wormdruk op het weiland het hoogst is, wat de bijdrage van mestkevers is en welke graassystemen er zijn. Daarnaast veel tips om de wormdruk op het weiland laag te houden.
  • De stalhygiëne en composteren van de mesthoop tot het parasietvrij is.

Deel 3 – Zelf mestonderzoek doen

Het volgende deel behandelt de praktijk waarin stap voor stap staat uitgelegd hoe thuis mestonderzoek te doen is. Voor de dierenarts(assistent) en paraveterinair zijn naast de standaard mestonderzoekmethode volgens McMaster ook speciale mestonderzoekmethoden beschikbaar: sedimentatiemethode voor leverbot en Eimeria, larvencultuur voor het onderscheiden van grote en kleine bloedwormen, plakbandmethode voor aarsworm, Bearmann-techniek voor longworm en Dorsman-methode eveneens voor leverbot. Daarbij zijn er nog twee mestonderzoekmethoden waarvoor een laboratoriumcentrifuge nodig is om wormen met een lage uitscheiding te testen nl. gemodificeerde Wisconsin en gecombineerde sedimentatie-flotatie methoden.

Deel 4 –Wormen en eitjes herkennen

Deel vier gaat over het herkennen van volwassen wormen in de mest en het identificeren van wormeitjes onder de microscoop. Onder de microscoop zijn ook veel niet-parasitaire voorwerpen te zien die lijken op wormeitjes maar het niet zijn. Veel voorkomende niet-parasitaire voorwerpen zijn geïllustreerd voor een goede herkenning.

Deel 5 Toekomst van wormmanagement

Het laatste deel beschrijft de toekomst van wormmanagement over nieuwe ontwormingsmiddelen, de toenemende wormresistentie en welk veel belovend onderzoek oplossingen gaan bieden.