Gevorderde mestonderzoekcursus dierenartsenpraktijken

Zouden jij en je collega’s graag dezelfde actuele kennis willen hebben over wormen en mestonderzoekstechnieken?

Deze cursus dient zowel als een opfriscursus voor bestaande kennis als een uitbreiding van de vaardigheden door het leren van nieuwe mestonderzoekstechnieken.

Neem voor meer informatie of om een afspraak te maken contact op met Ciska Ketelaar via telefoon op 0618542658 of per e-mail naar info@fectest.com.

Voor dierenartsassistenten bieden we een gespecialiseerde mestonderzoekscursus aan om kennis op te frissen en om andere mestonderzoekstechnieken dan de standaard McMaster-methode te leren.

De cursus bestaat uit twee delen: theorie en praktijk. De theorie kan voorafgaand aan de cursus worden bestudeerd, terwijl de praktijk plaatsvindt in de dierenartsenpraktijk en ongeveer vier uur duurt.

De theoretische sectie behandelt kennis over parasitologie van verschillende diersoorten, waaronder paarden, schapen, geiten, rundvee, alpaca’s, lama’s, honden en katten.

Tijdens de praktijkles op locatie worden vragen over de lesstof en praktijkgevallen besproken. Vervolgens worden de volgende mestonderzoeksmethoden behandeld:

  • Herhaling van de McMaster-methode.
  • De Mini-FLOTAC-methode voor het bepalen van wormresistentie en de ei-terugkeerperiode. Deze methode is aanzienlijk gevoeliger dan de McMaster-methode, waardoor het geschikt is voor het detecteren van resistente wormen en het bepalen van de periode na ontworming waarin wormeitjes terugkeren.
  • De Baermann-techniek voor het identificeren van longwormen.
  • Het onderscheiden van pathogene coccidiën bij rundvee.
  • Identificatie van volwassen wormen.
  • Larvenkweek om kleine- en grote bloedwormen te onderscheiden.
  • Sedimentatiemethode voor leverbot, pensbot en Eimeria.
  • De plakbandmethode voor het detecteren van aarswormeitjes.

De trainer voor deze cursus is Ciska Ketelaar, auteur van het Handboek Wormen bij Paarden.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen via telefoon op 0618542658 of per e-mail naar info@fectest.com.