Algemene voorwaarden

 

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen de cursist en Mesttest.com (=dienstverlener).

 

1.     Contract
De dienstverlener organiseert cursussen en trainingen (= diensten) op het gebied van veterinaire praktijk en opleiding met paarden en honden.

 

2.     Aanmelding

De cursist meldt zich aan door insturen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier op de website.

Na de aanmelding ontvangt de cursist een (elektronische) ontvangstbevestiging.

De dienst wordt verleend onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

De cursist is bij de aanmelding bekend met en gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

 

3.     Betaling
Het cursusgeld kan via bankoverschrijving of contant betaald worden.

 

4.     Annulering door cursist
Annuleren kan alleen schriftelijk gedaan worden. Bij annulering tot zeven dagen voor de dienst ontvangt de cursist het cursusgeld terug. Indien de annulering later volgt, kan het cursusgeld alleen voor een volgende dienst gebruikt worden.
Een vervangende cursist kan worden voorgesteld indien het cursusgeld voldaan is.

 

5.    Uitvoering van de dienst
De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de dienst aan te passen, indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Het gaat o.a. om het aanpassen van de locatie of verschuiven van de cursusdatum. De dienstverlener kan tot zeven dagen voor de geplande datum besluiten de dienst te annuleren. Redenen hiervoor zijn van organisatorische aard. Aanbetalingen kunnen worden teruggestort op de rekening van de cursist of worden gebruikt voor een volgende dienst.

 

6.     Locatie
De dienst wordt, tenzij anders vermeld, in de tot beschikking staande ruimtes van de dienstverlener uitgevoerd. De cursist ontvangt zeven dagen voor aanvang van de dienst de locatie informatie.

 

7.     Aansprakelijkheid
De cursist neemt op eigen risico deel aan de dienst. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen. De dienstverlener en de door haar ingeschakelde derden zijn alleen aansprakelijk als er sprake is van grove nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag. De kosten van de aansprakelijkheid van de dienstverlener blijven in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het cursusgeld. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de cursist. Hoewel het onderwijsmateriaal zo goed mogelijk correct en zo compleet mogelijk is samengesteld, is de dienstverlener niet aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door toepassing ervan.

 

8.     Intellectueel eigendom

De dienstverlener houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs-en andere rechten.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat,magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronische, mechanisch of op andere wijze. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

De cursist mag al het door de dienstverlener vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken.

 

9.    Klachten

Mogelijke klachten van de diensten dienen uiterlijk 7 dagen na de levering schriftelijk met motivatie ingestuurd te worden.

 

10.    Rechtspraak
De uitvoering van de dienst vindt plaats in het gebied van Kreis Kleve, Duitsland. De cursist dient handelingsbekwaam te zijn. Dedienstverlener en de cursist zijn bij de aanmelding overeengekomen dat hetDuitse recht van toepassing is. De betrokken rechtbank is 47533 Kleve.