Wormresistentie gaat een steeds groter probleem vormen voor paarden, zo blijkt uit onderzoek. De effectiviteit van wormmiddelen tegen de kleine bloedworm neemt af. Terwijl deze worm het meest voorkomt bij paarden.

In een Amerikaans onderzoek is de effectiviteit van wormmiddelen onderzocht van 1000 paarden in 67 stallen. Hieruit blijkt dat fenbendazol en pyrantel niet voldoende effectief meer werken tegen kleine bloedworm.
Ivermectine en moxidectine zijn de enige wormmiddelen die nog effectief zijn tegen de kleine bloedworm. Dit zijn de enige middelen die nog werken en de verwachting is dat er geen nieuwe wormmiddelen op de markt komen. We zullen het zo lang mogelijk met deze middelen moeten doen door zuinig om te gaan met het gebruik. Geen blinde ontworming meer maar selectief ontwormen. Dat wil zeggen, eerst mestonderzoek doen en alleen de hoge wormei-uitscheiders ontwormen. En niet alle paarden in de kudde ontwormen indien een of enkele paarden een hoge uitslag hebben. Met selectief ontwormen neemt het gebruik van wormmiddelen drastisch af. Minder gebruik zorgt voor vertraging in de ontwikkeling van wormresistentie.

Het onderzoek is hier te lezen.