Een drachtige merrie ontworm je om een veulenworminfectie bij het veulen te voorkomen. Veulenwormlarven worden in de merrie vlak voor de geboorte actief. Het veulen krijgt de larven vervolgens binnen met de moedermelk. Het is de vraag of het nodig is om de merrie te ontwormen aangezien de veulenworm erg weinig voorkomt.

Als je voor de zekerheid toch wilt ontwormen, ontworm dan met ivermectine vlak voor het veulenen bv. op de dag zelf of net er voor. Dan is de kans het grootst dat de veulenworm actief is.

Een veulen kan ook een veulenworminfectie krijgen uit de omgeving door het likken aan wanden of opname via de huid. Veulenworm is de enige worm bij paarden die vrijlevend (dus zonder tussenkomst van een gastheer) kan voortplanten. De kans is gelukkig klein in een schone stal.

Uit o.a. nieuws in thehorse.com.