De universiteit van Wenen heeft de eerste resistentie van coccidien (Isospora suis) tegen toltrazuril vastgesteld. De onderzochte mestmonsters zijn afkomstig van een Nederlands varkensbedrijf. Coccidiën (Isospora suis) zijn eencellige parasieten die ernstige diarree veroorzaken bij biggen. De parasiet komt in veel varkensstallen voor (ca. 70%). Ze veroorzaken vetdiarree bij jonge biggen van ca. twee weken oud. Naast diarree geeft het vermagering en groeivertraging. Toltrazuril wordt preventief aan biggen gegeven voordat de ziekte ontstaat. Medicijnen met toltrazuril zijn o.a. Dozuril, Toltranil, Tratol, Baycox en Tolracol.

Het hele onderzoek is hier te lezen.