De beste wormpreventie maatregel is het regelmatig weghalen van mest uit het weiland. Groot nadeel is dat de mestkevers dan niet kunnen overleven. Zij leven juist op verse mest. Mestkevers leveren goed werk  door de mest te verdelen waardoor het compostproces sneller gaat.

 

Hoe krijg je balans tussen worminfecties en mestkevers goed?

1 Doe met regelmaat mestonderzoek en ontworm alleen de dieren met een hoge wormbesmetting. Voorkom blinde ontworming als dieren op het weiland staan. Wormmiddelen zijn giftig voor de mestkevers.

2 Wormeitjes voor bloedwormen ontwikkelen zich bij warm weer binnen 4-5 dagen tot besmettelijke larven (larvestadium drie, L3). Het weghalen van de mest twee keer per week nodig om de wormdruk op het weiland laag te houden. Mestkevers hebben de voorkeur voor verse mest die maximaal 48 uur oud is. Laat dus de verse mest liggen en verwijder de mest van drie dagen oud. Ja, dat betekent wel dat de mest wat elkaar gevallen is en minder makkelijk weg te halen.

3 Na een ontworming de dieren twee tot drie dagen op paddocks houden. Ivermectine is het giftigst voor de mestkevers. Moxidectine is minder giftig. Van de andere wormmiddelen (pyrantel, fenbendazol en praziquantel) wordt gedacht dat ze geen effect hebben op mestkevers.

4 Ontworm het liefst tijdens de wintermaanden. De mestkevers zijn dan minder actief.

5 Het kost tijd om de mestkeverpopulatie op te bouwen. Het kan ook sneller gaan dan je denkt. Sommige mestkeversoorten vliegen tot wel 16 kilometer om de juiste mest te vinden.

6 Als de mestkevers actief zijn, is de losse mest minder zwaar in de kruiwagen. Aan de andere kant is de uit elkaar gevallen mest lastiger op te scheppen. Wel zal de mest op de mesthoop sneller naar compost worden omgezet.

7 In de mesthoop wordt de temperatuur dusdanig hoog dat de wormeitjes en wormlarven dood gaan. Breng de gecomposteerde mest op het weiland. De compost is veel beter voor het gras dan gier.

Bron: Westgate Labs