Topnieuws: Schimmelsporen doden bloedworm en spoelworm.

Tekening: Parasitaire worm gevangen in vleesetende schimmelsporen. Een Spaans onderzoek toont aan dat het dagelijks voeren van commercieel verkrijgbare brok met toevoeging van schimmelsporen effectief is tegen bloed- en spoelworm. De schimmelsporen van Duddingtonia flagrans en Mucor circinelloides gaan met de mest mee op het weiland. Vervolgens eten de schimmels de larven van bloedworm en spoelworm. Tot 28 weken (!) na ontworming met ivermectine waren geen wormeitjes in de mest aanwezig. Terwijl in de controlegroep na ontworming met ivermectine de eerste wormeitjes vanaf acht weken terugkeerden. Het risico op herinfectie van het weiland gaat met het voeren van schimmelsporen ook een flink stuk omlaag. Lees meer in het research rapport. Het artikel in Thehorse.com. Mesttest.com geeft basis- en gevorderden Mestonderzoekcursus voor alle diersoorten, veelal paarden, schapen, geiten, alpaca’s, honden en katten. Meer informatie, cursusdata en aanmelding over onze cursussen lees je hier. FECtest.com is onze webshop waar je microscopen en pakketten voor mestonderzoek kunt kopen. Wil je op de hoogte blijven over endoparasieten en mestonderzoek, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook en...

6 vragen over blinde ontworming na de eerste nachtvorst

Met de eerste nachtvorsten van dit jaar is het weer tijd voor de jaarlijkse ontworming. Waarom vraag je je af? Uit mestonderzoek blijkt dat je paard geen wormbesmetting heeft en is ontwormen niet nodig. Toont mestonderzoek dan alle soorten wormen aan? Nee, en daarom is het advies om toch jaarlijks na de eerste nachtvorst, te ontwormen. In de late herfstperiode vertragen de meeste levenscycli van wormen. Dit moment is dan ook een goed tijdstip om te ontwormen.   1 Wat zie je niet met mestonderzoek? Mestonderzoek is een methode om wormeitjes in de mest aan te tonen. In een aantal geval zie je geen wormeitjes: Lintwormen scheiden onregelmatig segmentjes gevuld met eitjes af en zijn alleen bij toeval te zien met mestonderzoek. Toch heeft ca. 20% van de paarden lintworm. Aarswormen leggen eitjes rond de anus en komt dus ook onregelmatig in de mest voor. De horzellarven verblijven in de maag en leggen geen eitjes. Geen verschil tussen grote en kleine bloedwormeitjes. Deze zien er identiek uit onder de microscoop. De grote bloedworm komt gelukkig zelden voor in Nederland. Mestonderzoek uitvoeren in de winterperiode is minder betrouwbaar aangezien de wormei-productie terug loopt. Ook voor wormen die goed aantoonbaar zijn met mestonderzoek is het mogelijk dat ze wel aanwezig zijn maar het mestonderzoek vals negatief toont. De larven zoals ingekapselde kleine bloedworm zijn nog niet volwassen en produceren nog geen wormeitjes. 2 Waarom ontwormen na de eerste nachtvorst? De meeste paarden staan gedurende de herfst-winterperiode op stal en paddock. De meeste wormbesmettingen krijgen paarden door te grazen wat in de winterstalling niet meer mogelijk is. Nieuwe infecties met horzels zijn...

Zeldzame lintwormsoort in paardenmest

Bij mestonderzoek kom je soms iets onverwachts tegen. Een oud-cursist kwam het volgende in de paardenmest tegen: Op de foto zie je paardenmest met twee lintwormsegmentjes. Meestal zijn de segmentjes kleiner en niet zo duidelijk in de mest te herkennen. De segmentjes kunnen nog bewegen en leven dus nog in verse mest. Met mestonderzoek was echter niet de meest voorkomende D-vorm van lintwormeitjes te zien maar ronde, ovale eitjes. Er zijn drie lintwormsoorten bij paarden: Anoplocephala perfoliata is de meest voorkomende met de typische D-vormige wormeitjes. Anoplocephala magna komt zelden voor in Europa. Paranoplocephala mamillana komt eveneens zelden voor. Van dit monster is een uitstrijkje gemaakt. Hiervoor neem je een speldenknopje van de vloeistof, slijm uit het segmentje en breng je op een objectglaasje over. Daarna één druppel water toevoegen en mengen met het monster. Leg een dekglaasje op het monster zodat een mooi, egaal laagje onder de microscoop te zien is. Direct waren heel, veel wormeitjes te zien. Op de foto zie je enkele lintwormeitjes met 400x vergroting. Bij het linkse eitje is binnenin de ronde kern met peervormig omhulsel goed te zien. Dit is kenmerkend voor lintwormeitjes.       De lintworm in dit monster is afkomstig van Anoplocephala magna of Paranoplocephala mamillana.   Mesttest.com geeft basis- en gevorderden Mestonderzoekcursus voor alle diersoorten, veelal paarden, schapen, geiten, alpaca’s, honden en katten. Meer informatie, cursusdata en aanmelding over onze cursussen lees je hier. FECtest.com is onze webshop waar je microscopen en pakketten voor mestonderzoek kunt kopen. Wil je op de hoogte blijven over endoparasieten en mestonderzoek, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook...

Meest voorkomende parasieten die je met mestonderzoek ziet.

Onderzoekers van het Instituut voor parasitologie, Universiteit in Hannover hebben tien jaar lang (2003 tot 2012) mestonderzoek bij paarden, koeien, schapen, geiten, varkens, katten, honden, konijnen en zelfs egels uitgevoerd. Ze hebben verschillende mestonderzoek technieken toegepast en dus niet alleen de standaard McMaster methode. De meest voorkomende parasieten die met mestonderzoek zijn aangetoond: Bij paarden bloedwormen (30%), spoelworm en veulenworm (1,3%). Bij koeien Cryptosporidium oöcysten (40%), Eimeria oöcysten (21%), bloedwormen (16%), longworm (0,9%) en leverbot (1,3%). Bij schapen bloedwormen (52%) en Eimeria oöcysten (41%). Bij geiten bloedwormen (45%) en Eimeria oöcysten (33%). Bij varkens bloedwormen (3%), spoelwormen (1,6%) en coccidiën oöcysten (3%). Bij honden Cystoisospora oöcysten (5,6%) en spoelwormen (2,8%). Bij katten Cystoisospora oöcysten (2,4%) en spoelwormen (3,9%). Bij konijnen Eimeria oöcysten (21.2%) Passalurus ambiguus (3.0%), bloedwormen (1.8%) en Trichuris leporis (0.2%). Bij egels Capillaria (40%), Crenosoma striatum (27%); coccidiën oöcysten (14%). Coccidiën en Eimeria zijn eencellige organismen die ziekte bij dieren kunnen veroorzaken. De ziekte door eencelligen heet coccidiose. De oöcysten zijn de ‘eitjes’ van de eencelligen. Bron: 10-year parasitological examination results (2003 to 2012) of faecal samples from horses, ruminants, pigs, dogs, cats, rabbits and hedgehogs, Parasitology Research, 13.10-2017, DOI: 10.1007/s00436-017-5646-0 Mesttest.com geeft basis- en gevorderden Mestonderzoekcursus voor alle diersoorten, veelal paarden, schapen, geiten, alpaca’s, honden en katten. Meer informatie, cursusdata en aanmelding over onze cursussen lees je hier. FECtest.com is onze webshop waar je microscopen en pakketten voor mestonderzoek kunt kopen. Wil je op de hoogte blijven over endoparasieten en mestonderzoek, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook en Twitter....

Hoe mestkevers je helpen in de strijd tegen wormen bij je paard.

Wil je geen mest handmatig verwijderen en toch weinig wormen bij je paard? Mestkevers helpen een handje in de strijd tegen wormen (en wormresistentie) bij je paard. Het inzetten van mestkevers is niet alleen goed voor de gezondheid van je paard maar ook voor de mestkeverpopulatie. Met de zorg voor mestkevers ondersteun je een betere biologische kringloop. Hoe gezonder het leefklimaat voor de mestkever, hoe sneller ze de mest verspreiden over het weiland en het afgebroken wordt. Daarbij liften vliegen-etende mijten met de kevers mee tussen de verschillende mesthopen. De mijten eten eitjes en larfjes van vliegen. Ze zorgen dus ook voor een natuurlijke bestrijding van vliegen op het weiland. Je paard zal je dankbaar zijn. Door regelmatig (lees: dagelijks tot enkele keren per week) paardenmest te verwijderen uit het weiland, gebruik je op zich de een van de beste methoden om voor lage worminfecties te zorgen. Helaas heeft het weghalen van de mest een negatief effect op de mestkeverpopulatie, die zich in de mesthoop nauwelijks kunnen voortplanten. Alleen bij direct contact met de aarde is voortplanting mogelijk. Mestkevers verspreiden mest Als er veel mestkevers zijn, verspreiden ze de mest zo snel dat parasitaire wormen (wormeitjes en larven) niet overleven. Dit betekent je veel minder werk hebt om de mest uit het weiland te halen en dat paarden weinig worminfecties krijgen. Als de mestkeverpopulatie voldoende groot is, kunnen ze tot 90% van de mest binnen een week tijd verspreiden en begraven. Bij afwezigheid van mestkevers blijft de mest op het weiland minstens zestien weken of langer intact liggen. Mestkevers eten geen eitjes of larven van parasitaire wormen. Door het...

Eerste resistentie van coccidiën bij varkens vastgesteld

De universiteit van Wenen heeft de eerste resistentie van coccidien (Isospora suis) tegen toltrazuril vastgesteld. De onderzochte mestmonsters zijn afkomstig van een Nederlands varkensbedrijf. Coccidiën (Isospora suis) zijn eencellige parasieten die ernstige diarree veroorzaken bij biggen. De parasiet komt in veel varkensstallen voor (ca. 70%). Ze veroorzaken vetdiarree bij jonge biggen van ca. twee weken oud. Naast diarree geeft het vermagering en groeivertraging. Toltrazuril wordt preventief aan biggen gegeven voordat de ziekte ontstaat. Medicijnen met toltrazuril zijn o.a. Dozuril, Toltranil, Tratol, Baycox en Tolracol. Het hele onderzoek is hier te lezen. Wil je op de hoogte blijven over endoparasieten en mestonderzoek, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en volg ons op Facebook en...